ประกาศเหลือสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการอีก 9 คนสุดท้ายเท่านั้น!! >> ใครที่กำลังมีปัญหาผมร่วง ผมบางจากพันธุกรรม ฟังทางนี้คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการวิจัย การศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ในการกระตุ้นการเจริญของเส้นผมในผู้ที่มีภาวะผมบางจากพันธุกรรม >> ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย >> ผู้ชาย ช่วงอายุ 18-65 ปี : สามารถสเเกน QR Code เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ภาพด้านล่างได้เลย