นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. พาลูกชาย ด.ช.พันธณัฐ พรรธนประเทศ เที่ยวงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567” ในงาน น้องเทพ ได้สนุกสนานและเรียนรู้และประทับใจกับกิจกรรมต่าง ๆ เป็นอย่างมาก อาทิ กิจกรรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น กิจกรรม Explorium : มงกุฎผีเสื้อ โดยมี ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM ให้การต้อนรับพร้อมนำชมภายในงานฯ ณ ศูนย์การค้าเดอะ สตรีท รัชดา ชั้น 5 กรุงเทพฯ