ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล AsiaStar ส่งเสริมการใช้วัสดุพลาสติกหมุนเวียน และลดการเกิดขยะด้วยการเลือกใช้ฉลากใหม่

สิงคโปร์ - Media OutReach Newswire - 20 พฤษภาคม 2024 - Avery Dennison Corporation (NYSE:AVY) ได้บรรลุเป้าหมายสำคัญด้วยการนำเสนอนวตกรรมเพื่อความยั่งยืน CleanFlake™ ซึ่งถือเป็นการตั้งเกณฑ์มาตรฐานใหม่ของบรรจุภัณฑ์ เผื่อความยั่งยืน

CleanFlake PR image

เทคโนโลยีกาว CleanFlake™ รุ่นใหม่ได้ช่วยให้กระบวนการรีไซคิลของบรรจุภัณฑ์พลาสติกดียิ่งขึ้น และได้รับการยอมรับจากสมาคมรีไซคิลพลาสติก (APR) สำหรับการปรับปรุง PET ด้วยการลอกออกของฉลากได้อย่างไม่ทิ้งคราบระหว่างกระบวนการรีไซคิล รวมถึงการรีไซคิลวัสดุ HDPE จาก mono-material โดยไม่พบการเจือปน

เทคโนโลยี CleanFlake™ รุ่นใหม่ มีคุณสมบัติช่วยให้ฉลากสามารถลอกจาก PET ได้ภายในช่วงเวลา 8 ชั่วโมง ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในกระบวนการติดฉลาก หากเจอกรณีที่ฉลากติดไม่ได้ตามตำแหน่งที่ถูกต้อง สามารถลอกออกด้วยมือเปล่าภายในระยะเวลานั้น ซึ่งคุณสมบัตินี้ช่วยป้องกันการสูญเสียของขวดแล้ว นั้นยังลดเวลาการทำงาน ลดขยะในกระบวนการ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

CleanFlake™ รุ่นล่าสุด ยังเป็นที่ยอมรับสำหรับ APR Design® for Recyclability ซึ่งได้ใช้เกณฑ์การประเมินที่เข้มงวดที่สุด ซึ่งเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรม ว่าเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้ต่อการรีไซค์พลาสติกได้หลากหลาย

สำหรับกาว CleanFlake™ นั้นมีมาพร้อมกับ facestocks และ liners ที่เป็นวัสดุรีไซเคิล หรือในกลุ่มที่ทำจากการใช้วัสดุน้อยลง ทำให้ฉลากสามารถเพิ่มความยั่งยืนได้อย่างสมบูรณ์ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนทิศทางความยั่งยันของบริษัท มาตรฐานการปฏิบัติทางด้านยั่งยืน เพื่อประสิทธิภาพสูง

เทคโนโลยีกาว CleanFlake™ เป็นการผสมผสานอย่างลงตัว โดยไม่ต้องลงทุนเพิ่มเติมเพื่อเปลี่ยนจากฉลากแบบเดิมไปเป็นกาว CleanFlake™

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ label.averydennison.com

Hashtag: #AveryDennison

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

About Avery Dennison

Avery Dennison Corporation (NYSE: AVY) is a global materials science and digital identification solutions company that provides a wide range of branding and information solutions that optimize labor and supply chain efficiency, reduce waste, advance sustainability, circularity and transparency, and better connect brands and consumers. Our products and solutions include labeling and functional materials, radio frequency identification (RFID) inlays and tags, software applications that connect the physical and digital, and a variety of products and solutions that enhance branded packaging and carry or display information that improves the customer experience. Serving an array of industries worldwide — including home and personal care, apparel, general retail, e-commerce, logistics, food and grocery, pharmaceuticals and automotive — we employ approximately 34,000 employees in more than 50 countries. Our reported sales in 2023 were $8.4 billion. Learn more at www.averydennison.com.


ที่มา : มีเดีย เอาท์รีช นิวส์ไวร์ - เทคโนโลยี CleanFlake™ ของ Avery Dennison มุ่งสู่จุดหมายใหม่ https://www.media-outreach.com/news/singapore/2024/05/20/297845/