3 กุมารแพทย์ จากโรงพยาบาลพญาไท 2 ชวนใส่ใจสุขภาพวัยรุ่นฟันน้ำนม

กรุงเทพฯ 1 กุมภาพันธ์ 2566 – โรคของเด็กไม่ใช่เรื่องเล็ก ๆ โรงพยาบาลพญาไท 2 ชวนพ่อแม่ยุคใหม่มาตระหนักถึงปัญหาสุขภาพของวัยรุ่นฟันน้ำนม ที่อยู่ในช่วงอายุระหว่างแรกเกิดจนถึง 15 ปี ให้มากขึ้น ด้วยการใส่ใจ ระวัง ป้องกันก่อนที่เด็กจะป่วยทั้งกายและใจแบบไม่ทันตั้งตัว พร้อมชู 3 กุมารแพทย์เฉพาะทางที่ให้คำปรึกษา รักษา ตอบโจทย์ ตรงจุด ชัดเจน (One Stop Service) ได้ที่ ศูนย์สุขภาพเด็กและวัยรุ่น

“3 โรคเสี่ยงของวัยรุ่นฟันน้ำนมที่พ่อแม่ไม่ควรนิ่งนอนใจ” เพื่อให้รู้เท่าทันปัญหาสุขภาพที่อาจคาดไม่ถึงของคุณหนู ๆ ในบ้าน

ภูมิแพ้ที่เด็กชอบแพ้ทาง รู้ทัน รักษาหายได้ ศ.พญ.จรุงจิตร์ งามไพบูลย์ กุมารแพทย์หัวหน้าศูนย์สุขภาพเด็กและวัยรุ่น กุมารแพทย์ด้านโรคภูมิแพ้และอิมมูนวิทยาในเด็ก รพ.พญาไท2  อดีตนายกสมาคมโรคภูมิแพ้ โรคหืด และวิทยาภูมิคุ้มกันแห่งประเทศไทย อาจารย์พิเศษ หน่วยโรคภูมิแพ้และอิมมูนวิทยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ด้วยประสบการณ์กว่า 40 ปี ได้ให้แนะนำว่า ภูมิแพ้เกิดได้ทั้งจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมที่เราอาจคาดไม่ถึง โดยสังเกตอาการที่อาจเกิดขึ้นกับลูกได้ง่าย ๆ อาทิ อาการจาม คัดจมูก น้ำมูกไหล  หรือคันที่ตา ปัจจุบันนิยมทำการทดสอบด้วยวิธีที่เรียกว่า การทดสอบทางผิวหนังเพื่อหาสารก่อภูมิแพ้ (Skin Prick Test) ซึ่งทำได้ง่าย และรวดเร็ว จะช่วยให้คุณพ่อคุณแม่และลูกสามารถหลีกเลี่ยงการก่อภูมิแพ้ได้โดยตรง “พฤติกรรมเด็ก ที่พ่อ แม่ ไม่ควรละเลย” พญ. ณิชา ลิ้มตระกูล กุมารแพทย์เฉพาะทางด้านพฤติกรรมและพัฒนาการ ศูนย์สุขภาพเด็กและวัยรุ่น รพ.พญาไท2 ได้ให้แนะนำว่า คุณพ่อคุณแม่และผู้เลี้ยงดูควรหมั่นสังเกตพฤติกรรมเด็กและปรึกษาคุณหมอในเบื้องต้น เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพัฒนาการ พฤติกรรมของเด็กในขณะนั้นว่าเป็นอย่างไร เหมาะสมเป็นไปตามวัยหรือไม่ และสิ่งใดที่เป็นปัญหาที่แท้จริงของเด็ก เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่และผู้เลี้ยงดูมีความเข้าใจ สามารถเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการให้แก่เด็กได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม “ลูกเป็นโรคอ้วน รู้ตัวรึยัง ! พญ.นวลผ่อง เหรียญมณี กว่า 24 ปี แห่งความเชี่ยวชาญด้านกุมารแพทย์เฉพาะทางโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม ศูนย์สุขภาพเด็กและวัยรุ่น รพ.พญาไท2 ได้ให้แนะนำว่า โรคอ้วนในเด็กเป็นปัญหาสำคัญ เพราะอาจจะส่งผลร้ายทั้งร่างกายและจิตใจ หากพ่อแม่ยังละเลย ส่งผลทำให้เกิดโรคอื่น ๆ ตามมาอย่างไม่ทันตั้งตัว หากไม่แน่ใจว่าลูกของคุณจัดอยู่ในกลุ่มเด็กอ้วนเกินมาตรฐานหรือไม่ สามารถเข้ามาปรึกษาและรับคำแนะนำจากคุณหมอ ทั้งด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การควบคุมอาหาร การออกกำลังกาย ในเด็กที่มีความเสี่ยงต่อภาวะโรคอ้วน รวมถึงวางแผนเพื่อรักษาให้หายขาด ปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่สามารถติดตามวัดผลน้ำตาลในเลือดได้ด้วยเครื่องวัดระดับน้ำตาล หรือ Continuous Glucose Monitoring (CGM) อุปกรณ์ที่สามารถตรวจวัดระดับน้ำตาลได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมศูนย์สุขภาพเด็กและวัยรุ่น ชั้น 2 อาคาร B โรงพยาบาลพญาไท 2 โทร. 02-271-6700 ต่อ 3220-3223 หรือ Phyathai Call Center 1772                   

 

ที่มา : ขอขอบคุณเนื้อหาและภาพประกอบ
เว็บไซต์ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์.com และ ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรี prnewsthailand.com