Shama Yen-Akat Bangkok โรงแรม Pet Friendly ย่านสาทร จับมือ หมอเจี๊ยบ สัตว์แพทย์จากโรงพยาบาลสัตววหมอเจี๊ยบ เปิดโครงการ "Shama อาสา ทำหมันแมวและฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า" ฟรีให้แก่ชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง ที่จะจัดขึ้นในวันพุธ ที่ 15 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 09.30-17.30 น.

ณ โรงแรมชามา เย็นอากาศ กรุงเทพฯ โดยมีการตั้งเป้าในการช่วยเหลือทำหมันแมวอยู่ที่จำนวน 20 ตัว และฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าอยู่ที่จำนวน 100 ตัว

นับเป็นครั้งที่สอง สำหรับการจัดตั้งโครงการทำหมันน้องแมวฟรีให้แก่ชุมชน โดยครั้งแรกได้จัดทำโครงการ ณ หมู่บ้านมอแกน จังหวัดพังงา ซึ่งมีหมอเจี๊ยบและทีมเป็นผู้ร่วมบุกเบิกโครงการดังกล่าว ในปีนี้ได้กลับมาจัดโครงการอีกครั้งให้แก่ชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง โดยได้รับการสนับสนุนในเรื่องค่าใช้จ่ายเเละอุปกรณ์ในการจัดทำโครงการนี้จาก Chico Dairy, Oliver,Compet, Regalos เเละโรงพยาบาลสัตว์หมอเจี๊ยบ (MJ Pet Hospital) ที่มีส่วนช่วยในการผลักดันให้โครงการนี้ให้เกิดขึ้นอีกครั้ง เพื่อเป็นการการควบคุมจำนวนและแก้ไขปัญหาสัตว์ไร้บ้านในย่านชุมชน รวมถึงต้องการเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่สัตว์เลี้ยงของผู้คนในพื้นที่ใกล้เคียงอีกด้วย