โรงเเรมในเครือ Shama Bangkok จับมือหมอเจี๊ยบ สัตวแพทย์จากโรงพยาบาลสัตว์หมอเจี๊ยบ ได้ทำโครงการ "Shama อาสา ทำหมันแมวและฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า"ให้แก่ชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง ในวันพุธ ที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30-17.30 น. ณ โรงเเรมชามา เย็นอากาศ กรุงเทพฯ

โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการและ walk in จำนวนทั้งสิ้น 27 คน
เดิมมีการตั้งเป้าหมายในการช่วยเหลือทำหมันแมวอยู่ที่จำนวน 20 ตัว และฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าอยู่ที่จำนวน 100 ตัว

ซึ่งในวันจัดกิจกรรมทีมหมอเจี๊ยบสามารถทำหมันเเมวได้ถึง 37 ตัว เเละฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าทั้งหมดอยู่ที่จำนวน 42 ตัว ซึ่งโครงการนี้ได้สำเร็จตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้โดยได้รับการสนับสนุนในเรื่องค่าใช้จ่ายเเละอุปกรณ์ในการจัดทำโครงการนี้จาก Chico Daily, Oliver,Compet, Regalos, WXY & CO. เเละโรงพยาบาลสัตว์หมอเจี๊ยบ(MJ Pet Hospital)

ทางเรารู้สึกขอบคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนทุกท่าน ที่มีส่วนช่วยในการผลักดันให้โครงการนี้ให้เกิดขึ้น
เพื่อเป็นการควบคุมจำนวนและแก้ไขปัญหาสัตว์ไร้บ้านในย่านชุมชนเเละช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคระบาด รวมถึงต้องการเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่สัตว์ไร้บ้าน และสัตว์เลี้ยงของผู้คนในชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง