คณะนิติศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ และคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล มูลนิธิเด็ก เยาวชน และครอบครัว สมาคมเพศวิถีศึกษา มูลนิธิธีรนาถ กาญจนอักษร และสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ขอเชิญรับฟังผู้แทนพรรคการเมือง ในรายการ “ฬ.จุฬาฯ นิติมิติ” นัดพิเศษหัวข้อ "นโยบายพรรคการเมือง กับความหวังในการแก้ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก ผู้หญิง และครอบครัว" โดย ผู้แทนจาก 8 พรรคการเมือง ประกอบด้วย พรรคก้าวไกล (คุณณัฐวุฒิ บัวประทุม) พรรคไทยสร้างไทย (คุณธิดารัตน์ ยิ่งเจริญ) พรรคประชาธิปัตย์ (คุณรัชดา ธนาดิเรก) พรรคพลังประชารัฐ (คุณนฤมล รัตนาภิบาล) พรรคเพื่อไทย (คุณชานันท์ ยอดหงษ์) พรรคภูมิใจไทย (คุณอนุสรี ทับสุวรรณ) พรรครวมไทยสร้างชาติ (คุณอัยรดา บำรุงรักษ์) พรรคสามัญชน (คุณกรกนก คำตา) ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน ชั้น 5 อาคารเทพทวาราวดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ หรือรับชมถ่ายทอดสดผ่าน FB Live ทางเพจ “Faculty of Law, Chulalongkorn University” และเพจ “หญิงชายก้าวไกล”