ผลการเลือกตั้งปี 2566
ส.ส. แบบแบ่งเขต และ บัญชีรายชื่อ

อันดับ 1 พรรคก้าวไกล 151 ที่นั่ง
อันดับ 2 พรรคเพื่อไทย 141 ที่นั่ง
อันดับ 3 พรรคภูมิใจไทย 71 ที่นั่ง
อันดับ 4 พรรคพลังประชารัฐ 41 ที่นั่ง
อันดับ 5 พรรครวมไทยสร้างชาติ 36 ที่นั่ง
อันดับ 6 พรรคประชาธิปัตย์ 25 ที่นั่ง
อันดับ 7 พรรคชาติไทยพัฒนา 10 ที่นั่ง
อันดับ 8 พรรคประชาชาติ 9 ที่นั่ง
อันดับ 9 พรรคไทยสร้างไทย 6 ที่นั่ง
อันดับ 10 พรรคเพื่อไทรวมพลัง 2 ที่นั่ง
อันดับ 11 พรรคชาติพัฒนากล้า 2 ที่นั่ง
อันดับ 12 พรรคเสรีรวมไทย 1 ที่นั่ง
อันดับ 13 พรรคประชาธิปไตยใหม่ 1 ที่นั่ง
อันดับ 14 พรรคใหม่ 1 ที่นั่ง
อันดับ 15 พรรคท้องที่ไทย 1 ที่นั่ง
อันดับ 16 พรรคพลังสังคมใหม่ 1 ที่นั่ง
อันดับ 17 พรรคเป็นธรรม 1 ที่นั่ง
อันดับ 18 พรรคครูไทยเพื่อประชาชน 1 ที่นั่ง

ผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ
นับเสร็จแล้ว 99%
ข้อมูล ณ เวลา 11:30 น. 15 พ.ค. 66

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง